Notari

Uslugu koju Beograđani najčešće koriste kod notara je javnobeležnička overa kojom se potvrđuje verodostojnost nekog dokumenta. Osim overa, notari se bave i sprovođenjem sudskih postupaka u svojstvu poverenika suda kod ostavinskih postupaka po ovlašćenju suda. Jedna od usluga su i depozitni poslovi, tj. mogućnost da stranka može notaru da poveri čuvanje gotovog novca ili hartija od vrednosti, pa čak i predmeta i drugih vrsta dragocenosti.

Lorem Ipsum Dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus. Augue eget arcu dictum varius duis